Condicions d'ús

A- CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I ACCEPTACIÓ
Aquestes condicions generals de compra regulen l’adquisició, a través de la pàgina web: lapagesa.cat, per part dels clients de La Pagesa, dels productes oferts a la pàgina web.
Les dades identificatives de l’empresa responsable de la pàgina web són les que figuren a continuació:
Enric Figueras Solé
NIF: V 46664556
Carrer Josep Folqué, 13
08750 Molins de Rei
Telèfon: 617888042
www.lapagesa.cat
  Per comprar mitjançant la web cal que el client es registri com a usuari de la pàgina web La Pagesa, i accepti les Condicions Generals de Compra. Aquesta acceptació significa l’acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals de compra en la versió publicada per La Pagesa en el moment de l’accés del client a la botiga virtual.
Els Fulls Oficials de Reclamació restaran a disposició dels clients en la seu de la empresa o mitjançant comunicació al departament d’atenció al client.

  B- NATURALESA DE LA COMANDA VIRTUAL
Els productes es destinen a consumidors finals, en el sentit establert pel Decret 1/2007 que desenvolupa el text refós de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client ha d’estar legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden exclosos del servei de supermercat empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l’alimentació i els seus sectors afins, així com consumidors domiciliats fora de l’àmbit d’activitats de La Pagesa, sense expressa autorització i coneixement de la direcció de La Pagesa.
En virtut del text anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la pàgina web. El client ha de declarar ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals de compra al contractar amb La Pagesa, i ha d’acceptar de forma expressa i sense excepcions, que l’accés a la compra i el seu ús estan sota la seva responsabilitat. La Pagesa es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la pàgina web, així com a suspendre-hi l’accés de manera temporal o definitiva.

C- OPERATIVA DE LES COMANDES VIRTUALS
Registrar-se en la pàgina web.
Per a l’accés als serveis que ofereix La Pagesa cal que us enregistreu, donant-vos d’alta com a usuari/a de La Pagesa. Caldrà omplir un formulari amb les dades necessàries perquè La Pagesa pugui lliurar les comandes efectuades.
Per garantir la màxima seguretat en les dades cedides pel client, la pàgina web disposa del sistema de seguretat https.
  A la web el client també hi trobarà una zona, a “El meu compte”, on podrà modificar les seves dades d’accés. A través de la pestanya “Les meves compres”, el client també podrà fer un seguiment de les pròpies comandes.
En qualsevol moment, el client podrà accedir a les seves dades, modificar-les o eliminar-les enviant un correu electrònic mitjançant l’accés a “Contacte” o trucant telefònicament al número 617888042.
  Assortiment de productes i aplicació de preus de La Pagesa.
La Pagesa ofereix un ampli i variat assortiment de productes agraris i relacionats amb aquests. Des del seu ordinador, el client pot adquirir aquests productes sense necessitat de desplaçar-se.
La Pagesa li garanteix el preu del dia que es va realitzar la compra, amb independència del dia que es faci el lliurament, de manera que el client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes podessin no estar vigents.
Els preus de la botiga virtual inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.
Així mateix, La Pagesa informa que la imatge dels productes que apareix a la botiga pot variar lleugerament de la dels productes finalment lliurats.
La Pagesa es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol cas i sense previ avís, els preus dels productes, així com a suspendre’n o cancel·lar-ne la venda de forma temporal o definitiva.
La validesa de les ofertes tindrà el caràcter que s’estableixi en la mateixa web de La Pagesa.

  D- CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT
La Pagesa manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients, i es compromet a protegir les dades personals d’aquests. La protecció de dades s’estén també en la recollida i ús de la informació proporcionada a través del portal. Per garantir la màxima seguretat en les dades cedides pel client, la pàgina web disposa del sistema de seguretat https.
En aquest sentit, La Pagesa garanteix, en els terminis establerts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que tractarà confidencialment les dades personals del client, i què el servidor on s’ emmagatzemaran i tractaran aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar que hi puguin accedir persones no autoritzades.
Per això, La Pagesa ha adoptat les mesures oportunes de caràcter tècnic i de seguretat en les seves instal•lacions, en els sistemes i fitxers, de conformitat amb l’establert al Reial decret 994/1999, d’ 11 de juny, pel qual s’aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal i, a més, la normativa de desenvolupament. No obstant això, La Pagesa pot revelar, a requeriment de les autoritats públiques competents, les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que tingui a través dels seus sistemes informàtics, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.
En compliment del que disposa la LOPD, el client rebrà informació detallada sobre el tractament i ús de les seves dades de caràcter personal que figuren en el formulari de registre que ha emplenat per poder comprar a la botiga virtual , dades que ha d’acceptar expressament.

E- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions generals de compra s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació vigent.Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el client, com La Pagesa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Sant Feliu de Llobregat.
L’acceptació d’aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei que ofereix La Pagesa. El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals de compra i les condicions generals d’accés i ús del portal.

F- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE LA PAGESA.
La protecció de les dades personals dels seus clients i de tercers és una de les preocupacions de La Pagesa. A l’efecte de preservar-ne i garantir-ne la privacitat, i en estricte compliment de l’establert a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) un cop el client hagi emplenat el formulari, La Pagesa incorporarà les dades als seus fitxers, dels quals és responsable legalment.
El client ha d’emplenar completament el formulari de registre. En cas contrari, La Pagesa, no li podrà presentar els serveis que s’ofereixen al portal. Per sol·licitar comandes de La Pagesa el client ha de facilitar també les dades de caràcter personal que s’indiquen en el formulari de registre. El client, a més, ha de declarar que tota la informació que subministra per a l’accés als portals és vertadera, completa i precisa, i s’ha de comprometre a mantenir-la actualitzada.
La Pagesa l’informa de que la recollida de les seves dades personals es produeix amb les finalitats següents: (i) poder-li prestar els serveis als que tindrà accés a través del nostre portal, una descripció dels quals es troba a les condicions generals d’accés i ús del portal (ii) comercials i publicitaris, respecte de productes, serveis, ofertes, promocions i altres activitats publicitàries, (iii) fer enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat i (iv) elaborar perfils de l’usuari al objecte (per tal) de personalitzar i millorar els serveis que s’ofereixen.
A tal efecte La Pagesa l’informa que el nostre servidor podrà enviar al seu ordinador un fitxer (cookie) que ens permetrà conèixer millor al client i personalitzar d’aquesta manera i en el seu interès, la informació que a través del nostra portal vostè rebi en el futur. En qualsevol cas, el client té la possibilitat de configurar el seu ordinador de forma que rebutgi la instal·lació d’aquest fitxer.
El client pot accedir a les seves dades personals, rectificar-les i cancel·lar-les, en els terminis establerts a la LOPD, i és el responsable del fitxer que tracta la pròpia La Pagesa. Per la seva comoditat, podrà exercir els drets abans esmentats també per correu electrònic a l’adreça info@lapagesa.cat.
2017 La Pagesa.
Tots els drets reservats.