Condicions d'ús - Política de privadesa - Política de Cookies

Política de Privadesa

Segons l'establert en el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), els proporcionem la Informació Detallada de Protecció de Dades que s'exposa a continuació:

Responsable:
Raó Social: Jordi Soldevilla Alonso
C.I.F. 44419945E
Adreça: c. Carril, 24 - 08750 Molins de Rei (Barcelona)
Correu Electrònic: info@lapagesa.cat
Lloc web: www.lapagesa.cat

Finalitat:

Li informem que les Dades de Caràcter Personal recollits, seran incorporats a un Fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès, així com realitzar la facturació dels productes adquirits a la nostra Pàgina Web. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

Legitimació:

Les Dades de Caràcter Personal obtinguts en aquesta Pàgina Web, així com l'oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se li sol·licita a l'interessat.
L'interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:

Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si en Jordi Soldevilla Alonso estem tractant dades personals que li concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Jordi Soldevilla Alonso deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre'ls o sol·licitar que els hi proporcionem a un tercer sense objecció per la nostra banda (dret a la portabilitat de dades).
En determinades circumstàncies, li informem que tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o li afecti significativament de manera similar.

A- CONDICIONS GENERALS DE COMPRA I ACCEPTACIÓ
Aquestes condicions generals de compra regulen l’adquisició, a través de la pàgina web: lapagesa.cat, per part dels clients de La Pagesa, dels productes oferts a la pàgina web.
Les dades identificatives de l’empresa responsable de la pàgina web són les indicades avanç (Responsable)

Per comprar mitjançant la web cal que el client es registri com a usuari de la pàgina web La Pagesa, i accepti les Condicions Generals de Compra. Aquesta acceptació significa l’acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals de compra en la versió publicada per La Pagesa en el moment de l’accés del client a la botiga virtual.
Els Fulls Oficials de Reclamació restaran a disposició dels clients en la seu de la empresa o mitjançant comunicació al departament d’atenció al client.

B- NATURALESA DE LA COMANDA VIRTUAL
Els productes es destinen a consumidors finals, en el sentit establert pel Decret 1/2007 que desenvolupa el text refós de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client ha d’estar legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden exclosos del servei de supermercat empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l’alimentació i els seus sectors afins, així com consumidors domiciliats fora de l’àmbit d’activitats de La Pagesa, sense expressa autorització i coneixement de la direcció de La Pagesa.
En virtut del text anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la pàgina web. El client ha de declarar ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals de compra al contractar amb La Pagesa, i ha d’acceptar de forma expressa i sense excepcions, que l’accés a la compra i el seu ús estan sota la seva responsabilitat. La Pagesa es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la pàgina web, així com a suspendre-hi l’accés de manera temporal o definitiva.

C- OPERATIVA DE LES COMANDES VIRTUALS
Registrar-se en la pàgina web.
Per a l’accés als serveis que ofereix La Pagesa cal que us enregistreu, donant-vos d’alta com a usuari/a de La Pagesa. Caldrà omplir un formulari amb les dades necessàries perquè La Pagesa pugui lliurar les comandes efectuades.
Per garantir la màxima seguretat en les dades cedides pel client, la pàgina web disposa del sistema de seguretat https.
A la web el client també hi trobarà una zona, a “El meu compte”, on podrà modificar les seves dades d’accés. A través de la pestanya “Les meves compres”, el client també podrà fer un seguiment de les pròpies comandes.
En qualsevol moment, el client podrà accedir a les seves dades, modificar-les o eliminar-les enviant un correu electrònic mitjançant l’accés a “Contacte” o trucant telefònicament al número 617888042.
Assortiment de productes i aplicació de preus de La Pagesa.
La Pagesa ofereix un ampli i variat assortiment de productes agraris i relacionats amb aquests. Des del seu ordinador, el client pot adquirir aquests productes sense necessitat de desplaçar-se.
La Pagesa li garanteix el preu del dia que es va realitzar la compra, amb independència del dia que es faci el lliurament, de manera que el client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes podessin no estar vigents.
Els preus de la botiga virtual inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.
Així mateix, La Pagesa informa que la imatge dels productes que apareix a la botiga pot variar lleugerament de la dels productes finalment lliurats.
La Pagesa es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol cas i sense previ avís, els preus dels productes, així com a suspendre’n o cancel·lar-ne la venda de forma temporal o definitiva.
La validesa de les ofertes tindrà el caràcter que s’estableixi en la mateixa web de La Pagesa.

D- LLIURAMENT I DEVOLUCIONS
Formes de pagament
  • Targeta de crèdit (Paycomet): entrarà directament a la web segura de la nostra entitat financera i per la seva seguretat, les seves dades estaran encriptades mitjançant SSL i no quedaran gravats en cap base de dades de la nostra propietat. El procés es realitza íntegrament en el servidor de l'entitat bancària, que únicament ens remet el resultat de cobrament.
  • PayPal: entrarà directament a la web segura de PayPal i per la seva seguretat, les seves dades estaran encriptades mitjançant SSL i no quedaran gravats en cap base de dades de la nostra propietat. El procés es realitza íntegrament en el servidor de PayPal, que únicament ens remet el resultat de cobrament.
  • Pagament contra reemborsament: en sol·licitar aquest sistema de pagament, haurà de disposar de la quantitat total de la seva comanda en efectiu per a lliurar-ho en el moment de rebre l'enviament en el domicili indicat.

Termini de lliurament
El lliurament de la comanda es realitzarà en la mesura del possible en l'horari que s'hagi indicat en completar el mateix, o en el més pròxim possible. Si un lliurament no pot realitzar-se en aquest moment, se li contactarà per a establir un altre horari o cancel·lar la comanda.

Cancel·lacions
És possible cancel·lar una comanda abans de l'horari de lliurament, però ha de confirmar-se aquesta possibilitat per telèfon telefonant al 617888042. Si l'enviament ha estat preparat i està en camí no pot ser cancel·lat.

Devolucions
En tractar-se d'un producte fresc de proximitat, tractat directament pels productors, la comanda es lliura sempre en perfectes condicions, i no s'accepten devolucions.

E- CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT
La Pagesa manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients, i es compromet a protegir les dades personals d’aquests. La protecció de dades s’estén també en la recollida i ús de la informació proporcionada a través del portal. Per garantir la màxima seguretat en les dades cedides pel client, la pàgina web disposa del sistema de seguretat https.

F- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions generals de compra s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació vigent.Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el client, com La Pagesa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Sant Feliu de Llobregat.
L’acceptació d’aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei que ofereix La Pagesa. El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals de compra i les condicions generals d’accés i ús del portal.

G- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE LA PAGESA.
La protecció de les dades personals dels seus clients i de tercers és una de les preocupacions de La Pagesa. A l’efecte de preservar-ne i garantir-ne la privacitat, i en estricte compliment de l’establert l'establert en el RGPD (Reglament (UE) 2016/679) un cop el client hagi emplenat el formulari, La Pagesa incorporarà les dades als seus fitxers, dels quals és responsable legalment.
El client ha d’emplenar completament el formulari de registre. En cas contrari, La Pagesa, no li podrà presentar els serveis que s’ofereixen al portal. Per sol·licitar comandes de La Pagesa el client ha de facilitar també les dades de caràcter personal que s’indiquen en el formulari de registre. El client, a més, ha de declarar que tota la informació que subministra per a l’accés als portals és vertadera, completa i precisa, i s’ha de comprometre a mantenir-la actualitzada.
La Pagesa l’informa de que la recollida de les seves dades personals es produeix amb les finalitats següents: (I) poder-li prestar els serveis als que tindrà accés a través del nostre portal, una descripció dels quals es troba a les condicions generals d’accés i ús del portal (II) comercials i publicitaris, respecte de productes, serveis, ofertes, promocions i altres activitats publicitàries, (III) fer enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat i (IV) elaborar perfils de l’usuari al objecte (per tal) de personalitzar i millorar els serveis que s’ofereixen.
A tal efecte La Pagesa l’informa que el nostre servidor podrà enviar al seu ordinador un fitxer (cookie) que ens permetrà conèixer millor al client i personalitzar d’aquesta manera i en el seu interès, la informació que a través del nostra portal vostè rebi en el futur. En qualsevol cas, el client té la possibilitat de configurar el seu ordinador de forma que rebutgi la instal·lació d’aquest fitxer.
El client pot accedir a les seves dades personals, rectificar-les i cancel·lar-les, en els terminis establerts l'establert en el RGPD (Reglament (UE) 2016/679) i és el responsable del fitxer que tracta la pròpia La Pagesa, tal com se indica a l'inici, al punt "Política de privadesa"

H- POLÍTICA DE COOKIES.
Aquest lloc web, usa Cookies per millorar i optimitzar l'experiència de l'usuari. A continuació trobaràs informació detallada sobre què són les “Cookies”, quina tipologia utilitza aquest lloc web, com pots desactivar-les en el teu navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les Cookies i com les utilitzen els llocs web de La Pagesa?
Les Cookies són arxius que el lloc web o l'aplicació que utilitzes instal·la en el teu navegador o en el teu dispositiu (Smartphone, tableta……) durant el teu recorregut per les pàgines o per l'aplicació, i serveixen per emmagatzemar informació sobre la teva visita. Com la majoria dels llocs en internet, els portals web de La Pagesa utilitzen Cookies para:

  • Assegurar que les pàgines web poden funcionar correctament.
  • Emmagatzemar les seves preferències, com l'idioma que has seleccionat o la grandària de lletra.
  • Conèixer la teva experiència de navegació.
  • Recopilar informació estadística anònima, com a quines pàgines has vist o quant temps has estat en els nostres mitjans.
L'ús de Cookies ens permet optimitzar la seva navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als teus interessos, per proporcionar-te una millor experiència sempre que ens visitis. Els llocs web de La Pagesa utilitzen Cookies per funcionar, adaptar i facilitar al màxim la navegació de l'Usuari.

Les Cookies s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador/dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer dades personals. A tot moment podràs accedir a la configuració del teu navegador per modificar i/o bloquejar la instal·lació de les Cookies enviades pels llocs web de La Pagesa, sense que això impedeixi a l'accés als continguts. No obstant això, la qualitat del funcionament dels Serveis pot veure's afectada.

Els Usuaris que completin el procés de registre o hagin iniciat sessió amb les seves dades d'accés podran accedir a serveis personalitzats i adaptats a les seves preferències segons la informació personal subministrada al moment del registre i l'emmagatzemada en la Cookie del seu navegador.

Les cookies d'autenticació són per defecte cookies temporals (per sessions) no persistents, no obstant això, els usuaris poden fer-la persistent marcant la casella “Remember login” en el control d'accés. Per a usuaris registrats.
Les cookies de sessió, que es produeixen al loguearse tenen una durada de 30 minuts des d'últim període d'activitat. Per a usuaris registrats.
Es crea una cookie cridada “llenguatge” per emmagatzemar el llenguatge – en una instal·lació monolingües això és simplement l'idioma per defecte del navegador, però si el lloc és compatible amb diversos idiomes, llavors pot ser diferent segons l'idioma seleccionat. Per a tot tipus d'usuaris.
Cookies tècniques: són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de videos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com per exemple serien l'idioma, el tipus de navegador a través del com accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.
Cookies d'anàlisi: són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.
Cookies de tercers: usem els serveis de Google Analytics para nostres estadístiques. Algunes cookies són essencials per al funcionament del lloc, per exemple el cercador incorporat.

Com puc configurar els meus Cookies?

En navegar i continuar en el nostre Lloc web estarà consentint l'ús de les Cookies en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. La Pagesa proporciona accés a aquesta Política de Cookies al moment del registre amb l'objectiu que l'usuari estigui informat, i sense perjudici que aquest pugui exercir el seu dret a bloquejar, eliminar i rebutjar l'ús de Cookies a tot moment.
En qualsevol cas li informem que, atès que les Cookies no són necessàries per a l'ús del nostre Lloc web, pot bloquejar-les o deshabilitar-les activant la configuració del seu navegador, que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d'algunes d'elles. La pràctica majoria dels navegadors permeten advertir de la presència de Cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja podrà seguir usant el nostre Lloc web, encara que l'ús d'alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la seva experiència en el nostre Lloc web menys satisfactòria.

Com puc bloquejar o permetre les cookies?

L'usuari podrà -a qualsevol moment- triar què cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant la configuració del navegador.
També existeixen eines de tercers, disponibles on line, que permeten als usuaris detectar les cookies en cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació.

© 2018 La Pagesa.
Tots els drets reservats.